Đồ Khô Ngâm Rượu

Minh Mạng Thang

Minh Mạng Thang

750,000₫
Kháu Vài Lèng

Kháu Vài Lèng

850,000₫
Nhung Hươu

Nhung Hươu

1,600,000₫
Mối Chúa

Mối Chúa

40,000₫
Mật Ong Rừng

Mật Ong Rừng

Liên hệ
Sâu Chít

Sâu Chít

2,450,000₫
Cây Mật Nhân

Cây Mật Nhân

150,000₫
Chuối Hột

Chuối Hột

130,000₫
Bạch Tật Lê

Bạch Tật Lê

280,000₫